Die werkverhouding tussen die registrateur van banke en die minister van finansies is uiters belangrik, soos blyk uit 'n opmerking van Manuel in die mediumtermyn-begrotingsbeleidsverklaring in Oktober: "Elke dag, soms meer as een keer per dag, ontvang ek 'n telefoonoproep van mnr. Errol Kruger, ons registrateur van banke, wat my ingelig hou oor ...
Die registrateur registreer nie die oordrag van 'n in subartikel (3) bedoelde transaksie nie tensy 'n klaringsbewys van die plaaslike bestuur aan die registrateur voorgelê word dat ... 4 Waar nodig, is skuilname gebruik om die identiteit van maatskappye te verberg. 5 Burger en De Jong (1997:183) ...